Privatlivspolitik

Er du besøgende på Future & Co’s websites (elevportalen.dk / futurebird.dk) eller opretter du en profil i vores unge-netværk er nedenstående privatlivspolitik gældende. Future & Co prioriterer beskyttelse af dine personlige oplysninger meget højt. Nedenfor kan du læse hvilke informationer vi lagrer, med hvilket formål samt hvorledes de opbevares og deles.

1. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Future & Co ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig – enten via din oprettelse i vores unge-netværk eller via dit besøg på vores websites. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Future & Co
Strandgade 4A
1401 København K
CVR: 31584698
Telefon: 32 500 598
Mail: hello@futureco.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige oplysninger

Future & Co indsamler automatisk oplysninger om dig, når du besøger vores website, herunder din IP-adresse, operativsystem, via hvilken enhed du besøger os m.v. Vi anvender cookies til analysering af brugeradfærd igennem Google Analytics. Du kan dog modtage andre cookies på websiden. Vores funktionalitet er ikke betinget af, at du har tilladt cookies, men vi vil dog anbefale at du accepterer cookies således, at vi kan forbedre brugervenligheden på vores webside. Læs mere om vores cookie politik hér

Trediepart

Såfremt Future & Co annoncer på andre websites / platforme med grundlag i aktuelt indsamlede data, har vi mulighed for at tracke data på din adfærd og interaktion. Dog aldrig uden forudgående samtykke via Future & Co eller tredjepartens website eller platform.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger du selv angiver ved oprettelse i vores unge-netværk, herunder navn, adresse, postnummer, uddannelsesmæssig baggrund m.v. samt data i forbindelse med dit besøg på sitet, IP-adresse m.v.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi sælger ikke eller overfører dine personlige oplysninger til tredjepart. Dog er anvender vi MailChimp platformen i forbindelse med vores unge netværk og udsendelse af målrettede mails. Databehandler er The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, som der er er indgået en databehandleraftale med i henhold til ’’Privacy Shield’’ ordningen (USA).

Future & Co videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

5. Hvor stammer dine personoplysninger fra og hvordan opbevares de?

Udover indsamling af din IP-adresse m.v. som automatisk indsamles ved dit besøg på vores websites, er al registrering i vores unge-netværk 100% frivillig og al til- og afmelding er styret af brugeren selv.

6. Adgang til og indsigt i dine personlige oplysninger

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid logge ind på din profil og se de registrerede oplysninger eller kontakte os på tlf.: 32 500 598 / hello@futureco.dk

7. Dine rettigheder

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Oprettelse af profil i vores unge-netværk
Ved oprettelse af din profil giver du udelukkende Future & Co / elevportalen.dk tilladelse til at sende dig information om elevstillinger, studiejobs, undersøgelser m.v. som er relevant i forhold til karriere og uddannelse.

Opbevaring af persondataoplysninger
Registrering i vores unge-netværk er 100% frivillig og al til- og afmelding er styret af brugeren selv. Future & Co / elevportalen.dk er ansvarlig for behandling af de givne oplysninger, jf. Persondataloven. Databehandler er The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, som der er er indgået en databehandleraftale med i henhold til ’’Privacy Shield’’ ordningen (USA).

Future & Co / elevportalen.dk videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid logge ind  på din profil og se de registrerede oplysninger eller kontakte os på tlf.: 32 500 598 / hello@futureco.dk


Cookies

Hvad er cookies?
En cookie er i edb-terminologi betegnelsen for data, i form af tekst, modtaget fra et website på en webserver som gemmes hos klienten, det vil sige browseren, og senere sendes til samme web-site, når sitet igen besøges.
Læs mere om Cookies

Kilde: Wikipedia

Cookies på vores webside
Vi anvender cookies til analysering af brugeradfærd igennem Google Analytics. Du kan dog modtage andre cookies på websiden. Vores funktionalitet er ikke betinget af at du har tilladt cookies, men vi vil dog anbefale at du accepterer cookies således, at vi kan forbedre brugervenligheden på vores webside.

Sådan fjerner du cookies fra din computer
Du kan fjerne alle eller uønskede cookies under din web-browsers indstillinger.

Nyttige links:
Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr


©Copyright
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra elevportalen.dk.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra elevportalen.dk.

Varemærker/trademarks
Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede
varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.