FREJA baner vejen! Vil du med på holdet?

Bliv speditørelev hos FREJA og få branchens bedste og dygtigste kolleger samt en hverdag med højt til loftet og masser af ansvar.

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

ANNONCE

Ansøg nu

Bliv kontorelev i

Skatteministeriets Koncern

Hvem er vi

Vi sikrer fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor

Offentlig myndighed

Large size

Hele landet


Skatteministeriets koncern er en myndighed under Skatteministeriets koncern, der varetager opgaver som fx gældsinddrivelse til det offentlige, offentlige vurderinger af ejendomme og grunde, afregning og kontrol af skatter og afgifter på person, erhvervs- og selskabsområderne.

Skatteministeriets koncern består af syv specialiserede styrelser, der hver især løser opgaver inden for deres kerneområde:

 • Gældsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Skattestyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Administrations- og Servicestyrelsen

Et effektivt skattevæsen

Styrelserne er samlet i en fælles juridisk forvaltningsmyndighed, da det er en forudsætning for, at styrelserne kan løfte kvaliteten af opgaveløsningen i det danske skattevæsen. Da styrelserne er en del af samme myndighed, kan de nemt dele relevant data med hinanden, ligesom de kan foretage en målrettet og sammenhængende skattekontrol på tværs af styrelserne i Skatteministeriets koncern. Det sikrer effektive arbejdsgange, korrekt sagsbehandling i styrelserne og en styrket indsats mod skattesvindel. Én juridisk myndighed gør det muligt at anvende de mange tæt indbyrdes it-systemer, som skal udskiftes og moderniseres over det kommende årti.

Arbejdsopgaver

Borgere og virksomheder møder de forskellige styrelser hver især alt efter, hvad kontakten til skattevæsenet handler om. Drejer det sig fx om indregistrering af en bil, er det Motorstyrelsen, du er i kontakt med, og drejer det sig om ejendomsskat, er det i Skattestyrelsens regi. Ofte rækker spørgsmål til skattevæsenet ud over et enkelt fagområde. Når de syv styrelser kan samarbejde på tværs af Skatteministeriets koncern, fordi de er samlet i én juridisk myndighed, kan de sammen sikre, at borgere og virksomheder altid kan få de svar, der er brug for i skattemæssigt regi. Skatteministeriets koncern skaber derfor en sammenhængende service på tværs af styrelserne.

Mød os

Hvordan er det at være elev i Skatteministeriets koncern?

Da jeg startede, blev jeg taget rigtig godt imod, og jeg blev klædt godt på i forhold til de forskellige arbejdsopgaver. Der er stor fokus på, at vi som elever skal have så meget læring med i rygsækken som muligt, men samtidig også en stor åbenhed for, at vi selv kan præge læringsmulighederne alt efter, hvad der optager os. Det er fedt at være en arbejdsplads, hvor vi som elever inddrages i driften på lige fod med de øvrige medarbejdere, men hvor der også er et stort elevteam, som vi altid kan sparre og hygge os med.

— Malene, kontorelev i Gældsstyrelsen

Det er rigtig fedt at blive udfordre og at have et arbejde, som giver mening, og hvor jeg kan udvikle mig både fagligt og personligt. Dagene er aldrig kedelige. Desuden er det en meget familievenlig arbejdsplads, hvor der er en god balance mellem mit arbejde og mit privatliv.

— Sofie, kontorelev i Skattestyrelsen

Siden dag ét har der været stort fokus på, at jeg ikke bare er en elev. Jeg føler, at jeg får ansvar og bliver set og hørt af mine kollegaer og leder. Jeg har indtil videre arbejdet med mange forskellige arbejdsopgaver, hvor jeg både er blevet udfordret, og har udviklet mig fagligt.

— Frederikke, kontorelev i Administrations- og Servicestyrelsen

En kontoruddannelse med mening

Med en elevuddannelse i én af de syv styrelser får du mulighed for at gøre en forskel for den offentlige sektor og bidrage til det danske samfund.

Du får en bred uddannelse, hvor du udvikler dine faglige, personlige og sociale kompetencer og får omsat din teoretiske viden til praksis.

Du får ansvar for egne opgaver og en elevansvarlig kollega. Der er samtidigt andre fagligt dygtige og engagerede kollegaer, som du kan sparre med. Samtidig vil du få et stort socialt netværk på tværs af Skatteministeriets koncerns styrelser, hvor du blandt andet har muligheden for at indgå i et netværk med over 100 kontorelever i Skatteministeriets koncerns styrelser.

Det fede ved at være elev er, at man har en masse ansvar. Man bliver betragtet som en medarbejder, ikke som en elev. Derudover har man en masse muligheder – også karrieremæssigt. Det betyder rigtig meget at gøre en forskel for andre og at man ikke sidder og laver noget, som ikke giver mening. Det giver mening at sidde i Skatteministeriets koncern, fordi det har betydning for hele Danmark.

— Mille, 1. års elev i Administrations- og Servicestyrelsen

Din karrierevej

Start din karriere i Skatteministeriets koncern og vær med til at gøre en forskel for det danske samfund

Om uddannelsen

Der er tale om en 2-årig kontoruddannelse med speciale i offentlig administration, hvor du vil få dybdegående kendskab til styrelsens arbejdsopgaver. Uddannelsen vil veksle mellem skoleforløb og praktikophold på arbejdspladsen, hvor du får omsat din teori til praksis.

Vi tilrettelægger din uddannelse således, at du får praktikophold i flere afdelinger, så du får et bredt kendskab til styrelsens faglige områder samt de mange forskelligartede arbejdsopgaver, som styrelsen udfører, så du på den måde opnår en så bred uddannelse som muligt.

Du kommer til at udføre arbejdsopgaver inden for nogle af de administrative områder, som de enkelte styrelser beskæftiger sig med. Din arbejdsdag vil ofte indeholde en god variation af opgaver herunder en blanding af nye udfordringer og mere rutineprægede opgaver, hvor vi tilpasser ansvar og udfordringer til dine behov og på den måde sikrer, at du udvikler dine faglige, personlige og sociale kompetencer.


Arbejdsopgaver

I dine praktikophold på arbejdspladsen, skal du bl.a. beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for:

 • Administration
 • Sagsbehandling
 • Kommunikation og korrespondance
 • Kundekontakt og telefonbetjening
 • Økonomi

Uddannelsens teoretiske del omhandler:

 • Kommunikation
 • Lovgivning
 • Organisation og samarbejde
 • Politik og økonomi

Som led i uddannelsen er der 15 ugers skoleophold for elever under 25 år, og for elever over 25 år er der 13 ugers skoleophold.

Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen sikrer, at Skatteministeriets koncern er understøttet.

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at så mange som muligt betaler deres gæld til det offentlige, og at ny gæld forebygges.

Motorstyrelsen

Motorstyrelsen sikrer, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker ensartet og gennemskueligt.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.

Toldstyrelsen

Toldstyrelsen understøtter smidig handel på tværs af grænser og sikrer en effektiv toldkontrol.

Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen udarbejder offentlige vurderinger af grunde og ejendomme, der er så ensartede og præcise som muligt.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedligeholde eksisterende it-systemer og udvikle tidssvarende og fremtidsparate it-løsninger.

Bliv en af os

Sammen løfter vi en vigtig samfundsopgave

Hvad tilbyder vi?

Som elev i én af Skatteministeriets koncern styrelser får du en lærerig elevtid, hvor vi tilpasser ansvar og udfordringer til dine behov og på den måde sikrer, at du udvikler dine faglige, personlige og sociale kompetencer og får omsat din teoretiske viden til praksis i en moderne offentlig organisation. Du bliver en del af en åben og dynamisk arbejdsplads, hvor faglig og personlig udvikling samt trivsel står højt på agendaen.

Du får tildelt egne opgaver og en elevansvarlig kollega. Der er samtidigt andre fagligt dygtige og engagerede kollegaer, som du kan sparre med. Dine fremtidige kollegaer står klar til at sørge for, at du får en grundig og spændende elevuddannelse.

Du får et indgående kendskab til den enkelte styrelses alsidige arbejdsopgaver og en god start på dit arbejdsliv og din karriere. Samtidig får du et fagligt stærkt og socialt netværk på tværs af Skatteministeriets koncern, hvor du også har mulighed for at indgå i et netværk med over 100 andre kontorelever.

Du får løn under uddannelse samt flekstid, der har til formål at give medarbejdere mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af den daglige arbejdstid.

Vi forventer, at du som minimum består eller har bestået:

En gymnasial uddannelse herunder EUX, HHX eller en anden studentereksamen suppleret med HGS/EUS-forløb

Er du ældre end 25 år og har relevant erhvervserfaring eller uddannelse, skal dine kompetencer vurderes af en studievejleder, så dit uddannelsesforløb kan tilrettelægges bedst muligt for dig.

Udover det forventer vi, at du:

 • er nysgerrig og tager ansvar for egen læring
 • kan skabe overblik over egne opgaver
 • er en ”holdspiller” og kan lide at samarbejde
 • har lyst til at dygtiggøre og udvikle dig
 • har en generel administrativ og talmæssig forståelse

Har du spørgsmål?
Kontakt os!

Skatteministeriets koncern
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
T: (+45) 33 92 33 92

() På lager
  Gem til senere

 ANNONCE

Følg ELEVPORTALEN.DK

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 IKKE AKTIVERET LICENS — Designed by DAN®