FREJA baner vejen! Vil du med på holdet?

Bliv speditørelev hos FREJA og få branchens bedste og dygtigste kolleger samt en hverdag med højt til loftet og masser af ansvar.

Elev i Ahlsell

Investér i din karriere og bliv elev. Hos Ahlsell får du en eksklusiv elevuddannelse med fri i weekenderne og masser af sammenhold.

Bliv elev i Lidl

Er du på udkig efter en elevplads, hvor du får de bedste kollegaer, et godt oplæringsforløb og 1.000 kr. ekstra hver måned?

Elev i Ahlsell

Investér i din karriere og bliv elev. Hos Ahlsell får du en eksklusiv elevuddannelse med fri i weekenderne og masser af sammenhold.

Bliv elev i Lidl

Er du på udkig efter en elevplads, hvor du får de bedste kollegaer, et godt oplæringsforløb og 1.000 kr. ekstra hver måned?

Ansøgningsfristen er udløbet

Kontorelever til Greve Kommune

Har du lyst til en uddannelsen inden for offentlig administration, hvor du får mulighed for at få specialiseret viden inden for et specifikt område?

Vi søger kontorelever til Center for Job & Socialservice, Center for Økonomi & HR og Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening pr. 1. september 2024. ​ 

​Som kontorelev i Greve Kommune bliver du en del af en politisk styret organisation, hvor effektivitet og digitalisering er en del af hverdagen. Du får en spændende og alsidig kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Du vil opleve et miks af en række faste opgaver, som du selvstændigt får ansvaret for og en række udviklingsforløb, hvor du får muligheden for at prøve forskellige fagområder inden for administration, sagsbehandling, journalisering, formidling og økonomi. 

Vi tilbyder dig en meningsfuld, sjov og lærerig uddannelse, der kvalificerer dig til et job efter endt elevtid. Du får en tempofyldt og varierende arbejdsdag med stor kontaktflade til flere faggrupper på tværs af organisationen. 

Vi vægter tryghed i ansættelsen og en elevuddannelse, som er målrettet. Du vil derfor få tilknyttet en elevvejleder, der følger dig gennem dine elevforløb, og du bliver oplært af fagligt dygtige oplæringsansvarlige. Dit elevforløb vil følge en uddannelsesplan, og der vil løbende blive afholdt evalueringssamtaler, så vi sikrer kvalitet og udvikling i dit uddannelsesforløb.​

Center for Job & Socialservice  

Center for Job & Socialservice er et borgerrettet center der består af 2 enheder, Jobcenteret som varetager borgerrettede aktiviteter, hvor borger kan få råd og vejledning om jobsøgning og økonomi, uddannelsesmuligheder og arbejdsfastholdelse, og Socialcenteret som består at et Botilbud, Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), Greve Rusmiddelcenter (GRC), Rådgiverteamet der arbejder med det specialiserede område og Ydelsesteamet. 

Som elev i Center for Job og Socialservice vil du i løbet af din praktikperiode komme rundt til begge enheder. 

I Jobcenteret kommer du til at arbejde med de administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandling, kurser, indkaldelse til samtaler, indsendelse af børneattester og registrering, jobcentrets postkasse mm., Vejlede borger, telefonrådgivning i forhold til støtte i beskæftigelsen og ledigheden.

Da vi er et center med stor fokus for den digitale udvikling og optimering af arbejdsprocesser vil du også få et indblik i dette, indgår i projekter med teamet.

Du vil blive en del af teamet Job & virksomhedsservice, hvilket er et team med 24 medarbejder, hvor du i din hverdag vil være i tæt samarbejde med det administrative team, bestående af 2 medarbejdere.

Nuværende elev fortæller: Man føler sig som en integreret del af teamet allerede fra dag et af, hvor der er stor fokus på både trivsel og læring. 

Både teamlederne, uddannelsesansvarlige samt oplæringsansvarlige er meget lyttende, og de opfordrer i den grad til, at man åbner op om sine ønsker og behov i forhold til ens uddannelse, så man får så meget læring med i bagagen som muligt, og da det er nu, at man har muligheden for at få prøvet nogle ting af. Det handler bare om at tage initiativ. Er man den lidt forsigtige type, er de gode til at skubbe stille og roligt til ens grænser, der hvor det kan være nødvendigt. 

Som elev bliver man anerkendt i det arbejde der udføres, og kommer man til at lave en fejl, er det ikke noget der bliver slået hårdt ned på. I stedet bliver man guidet til hvordan opgaven i stedet skal løses på en konstruktiv måde hvilket gør, at man ikke bliver bekymret for at begå fejl fremadrettet.

Center for Økonomi & HR 

Centrets primære formål er at understøtte organisationen, når det kommer til økonomi, udbud og indkøb samt HR, og vi er således en vigtig sparringspartner for både institutioner, fagcentre, Direktionen og Byrådet. Vi varetager overordnede tværgående opgaver i organisationen og samtidig deltager vi også i den konkrete opgaveløsning ude i organisationen, så vi sammen kan opnå de politisk fastsatte mål.

Du vil som elev få en spændende og varieret hverdag i en organisation, hvor der er fokus på faglig stolthed og på at få tingene til at lykkes i et til tider hektisk miljø, men hvor der også er plads til humor og omtanke for hinanden.

Center for Økonomi & HR består af tre teams: Regnskab & Indkøb (består af Bogføring og Kontrol, Finans og Regnskab samt Indkøb og Udbud), Budget samt HR. Som elev i Center for Økonomi & HR vil du skulle arbejde i Bogføring og Kontrol samt Finans og Regnskab. I Bogføring og Kontrol vil du komme til at arbejde med regningsbetaling og andre bogføringsopgaver, bank, afstemninger og bilagskontrol mv. De fleste opgaver udføres i kommunens økonomisystem Opus. Især indenfor bogføring arbejder vi meget på automatisering og effektivisering af arbejdsgange.

I Finans og Regnskab vil du blandt andet skulle deltage i arbejdet med hjemtagelse af statsrefusion og momsgennemgang, herudover vil der være opgaver i forbindelse med årsregnskabet. Derudover kan der evt. åbnes op for opgaver i forbindelse med kommunens e-handelssystem i Indkøb og Udbud.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening er et center, der både har borgerrettede aktiviteter samt ansvaret for at servicere byråd, direktion og hele organisationen. Centret består af følgende enheder: Borgerservice, Kultur & Fritid, Byrådssekretariatet og It og Digitalisering.

Som elev i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening vil du i løbet af din uddannelsesperiode være placeret i henholdsvis Kultur & Fritid og Byrådssekretariatet.

I dit første år som elev har du base i enheden Kultur & Fritid med placering henholdsvis på Greve Bibliotek og i sektionen på rådhuset. I det andet år som elev har du base i Byrådssekretariatet. På denne måde får du kendskab til flere forskellige administrative funktioner.

I Kultur & Fritid vil du møde opgaver som fx kontakt med foreningerne i Greve Kommune på forskellig vis fx planlægning og afholdelse af forskellige typer af arrangementer på området, forskellige driftsopgaver herunder lokalefordeling og administration heraf, behandling af tilskud, fordeling af idræts- og fritidspuljer samt talent- og elitestøtte og meget mere. Medarbejderne på området er engagerede og brænder for området.

I Byrådssekretariatet bliver du del af en alsidig arbejdsplads, hvor vi beskæftiger os med sekretariatsbetjening, jura, køb og salg af fast ejendom, kommunikation og organisationsudvikling.

Opgaverne varetages af fire teams, og du vil primært være tilknyttet sekretærteamet, hvis kerneopgave er at servicere borgmester, byrådet og direktionen med bl.a. mødeindkaldelser, dagsordener og referater dvs. at vi har en central tovholderfunktion og opgaver at varetage i forhold til disse. Derudover modtager vi også henvendelser fra borgere, andre myndigheder mv., hvor vi sørger for koordinering af besvarelser heraf.

Disse opgaver skal du være med til at løse. Derudover skal du hjælpe os med at journalisere, bestille mødeforplejning, planlægge arrangementer samt andre administrative ad hoc-opgaver.

Du vil blandt disse opgaver også få ”dine egne” faste opgaver undervejs.

I sekretariatet har vi også ansvar for afholdelse af valg. Der afholdes kommunalvalg i 2025 og det forventes, at der afholdes Folketingsvalg i 2026, og derfor kommer du til at opleve demokratiets maskinrum på tætteste hold, hvis det rammer ind i den periode, hvor du er elev i byrådssekretariatet. Og der vil være masser af valgopgaver, som du får lov til at tage del i.

Om dig   

Som person er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, har en høj arbejdsmoral, er nysgerrig og tør gå nye veje, og så motiveres du af at yde en god service. Vi forventer, at du brænder for at vise os dit engagement i opgaveløsningen, at du er interesseret i at lære, er kvalitetsbevidst og er god til at overholde deadlines.  

Du har gode It-kompetencer, herunder kendskab til Office pakken, har flair for tal og kommunikation og er god til at formulere dig, både mundtligt og skriftligt. 

Du har bestået eller forventer at bestå:   

  • EUX merkantil med kvalifikationer til kontoruddannelsen med specialer 
  • HTX, STX eller HF der er suppleret EUS kontorretning   
  • HHX 
  • HG2, HGV eller HGS med kvalifikationer til kontoruddannelsen med specialer opnået før 1. august 2015 ​ 
Er du over 25 år, er startet på uddannelsen efter 1. august 2015 og har relevant erhvervserfaring/uddannelse, skal dine kompetencer vurderes af studievejlederen på en handelsskole. Realkompetencevurdering, skal du vedlægge din ansøgning.  ​ 

Øvrige oplysninger   

Du bliver ansat efter overenskomsten for administration og It indgået mellem KL og HK/Kommunal. Arbejdstiden udgør 37 timer pr. uge. Lønnen udgør pr. 01.01.2024 på 1. år 15.831,50 pr. måned og på 2. år kr. 16.662,61 for elever under 25 år. Er du over 25 år er lønnen kr. 23. 965,08 pr. måned. 

Når du søger jobbet, skal du vælge, hvilket center du søger elevplads i. Ønsker du at søge elevplads i flere centre, skal du vedlægge en ansøgning pr. center. Vi forventer at modtage en motiveret ansøgning, et CV og aktuelle eksamensbeviser. Du kan uploade dine ansøgninger under ”Dokumenter”. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevkoordinator Camilla Norén Lindgreen på telefon 4397 9562 eller kontorelev Freja Langgaard på telefon 4397 3809.

Du kan læse mere om Greve Kommune og de enkelte centre på www.greve.dk og læse om det at være kontorelev i Greve Kommune her.   

Vi afholder to samtalerunder i uge 11 og 12. I forbindelse med 2. samtale gør vi brug af en faglig case.

Venligst henvis til elevportalen.dk ved ansøgning


Sted

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Datoer

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024
Tiltrædelse: 1. september 2024

Kontakt

Camilla Norén Lindgreen
(+45) 43 97 95 62 
cnl@greve.dkFind vej

.

Godt afsæt for en videre karriere

En elevplads i Greve Kommune giver et godt afsæt for en videre karriere.

I Greve Kommune arbejder vi løbende med udvikling af elevarbejdet for at imødekomme elevernes og det offentliges krav og forventninger til uddannelse og job. Samtidig vil vi sikre kommunens behov for arbejdskraft og kvalifikationer i fremtiden. 

Som elev i Greve Kommune får du en kvalificeret uddannelse, hvor vi tilbyder, at du får en mere dybdegående viden inden for specifikt center/stab. Hos os får du ansvar, bliver udfordret og får en dagligdag med afvekslende og selvstændige arbejdsopgaver. 

I Greve Kommune er der respekt om dig, men også forventninger og krav til din indsats og engagement. 

Vi ønsker at uddanne fagligt og personligt kompetente elever, der mere eller mindre kan glide direkte ind i et job, når uddannelsen er færdig. Dermed er vi med til at sikre, at vi kan ansætte kvalificerede og kompetente medarbejdere i fremtiden.

() På lager
  Gem til senere

Manager Trainees

Sæt gang i din lederkarriere i Matas

Vores Manager Trainee-uddannelse er et særligt spor til dig, der vil gå ledervejen. Så udover at følge den klassiske elevuddannelse, får du den teori og vejledning, der skal til, så du efter de 2 år kan blive en del af lederteamet i en butik.

Shippingelever

Shippingelever søges til SDK

Vi søger talenter til vores lokationer i Aalborg, Fredericia og Køge – og derfor har vi brug for dig! Hos SDK er vi en del af det blå Danmark, og hele verden er vores legeplads, så har du mod på at få udvidet din horisont, så er det nu, du skal slå til!

Revisortrainees & Graduates

Kickstart din karriere hos EY

Er du vild med tal? Drømmer du om en karriere inden for revision, regnskab og rådgivning?
Så JOIN EY! Og lad vores revisortrainee-uddannelse skyde dine ambitioner i gang i det tempo, der passer DIG.

elever

GRIB CHANCEN - Matas søger elever

Elsker du at give den gode kundeservice? Leder du efter muligheden for at dyrke din interesse for skønhed og velvære? Som elev i Matas får du viden om beauty, helse, kundebetjening, salgsteknikker og meget mere!

Følg ELEVPORTALEN.DK

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 IKKE AKTIVERET LICENS — Designed by DAN®