Bliv handelselev i AO

At blive elev i en af vores 50 håndværkerbutikker kan ændre dit liv. Hvordan? Se vores elevfilm, og oplev livet gennem en AO-elevs øjne.

Læs mere
top

Annonce

Bliv elev i IKEA

Vi søger lige nu salgselev til Gentofte og logistikelev til AalborgLæs mere og start din uddannelse 1. september 2020!

Annonce

Start din karriere i Maersk

Få en maritim uddannelse med internationale muligheder. Lige nu søger vi kadetter til vores skibsfører- og maskinmesteruddannelser.

Annonce

Bliv elev i Lidl

Som elev i Lidl bliver du en del af et vinderteam med branchens bedste kolleger. Vi tilbyder dig en
2-årig elevuddannelse, der kombinerer praktik med teori.

Ansøg nu

Kontorelev 2020

Bliv kontorelev hos Lægemiddelstyrelsen


Lægemiddelstyrelsen søger en engageret og initiativrig kontorelev

Drømmer du om et elevforløb i en spændende og travl hverdag, hvor du kommer tæt på beslutninger og vurderinger til gavn for det danske samfund?  En af Lægemiddelstyrelsens store opgaver er at administrere lovgivningen om lægemidler (til både mennesker og dyr). Det skaber en spændende ramme for udvikling af din faglighed og kompetencer over en 2-årig periode. Vi tilbyder muligheden for at blive kontorelev i enheden Lægemiddelgodkendelse.

Om Enheden for Lægemiddelgodkendelse

Enheden for Lægemiddelgodkendelse (GOD), som vurderer og godkender lægemidler, udsteder markedsføringstilladelser til nye lægemidler og behandler variationsansøgninger, udstiller medicinpriser samt udsteder udleveringstilladelser for ikke-godkendte lægemidler. Vi er en enhed med ca. 150 medarbejdere fordelt på 6 sektioner. Fagligt er vi en blandet flok af primært farmaceuter, kontorfunktionærer, jurister, samfundsfaglige kandidater og studentermedhjælpere.

Dit elevforløb

Lægemiddelstyrelsen tilbyder vi en 2-årig uddannelse, der veksler mellem praktik og skoleperioder, der som udgangspunkt foregår på Niels Brock Copenhagen Business College. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Som led i uddannelsen vil der også være et udlandsophold på en uge til EU’s hovedsæde i Bruxelles.

Praktikken tilrettelægges, så du får mulighed for at prøve kræfter med forskelligartede opgaver inden for offentlig administration, bl.a.:

 • Journalisering
 • Administration og sagsbehandling
 • Kommunikation og korrespondance, både skriftligt og mundtligt
 • Ad hoc-opgaver

I GOD vil dit praktikforløb blive tilrettelagt med praktikperioder i sektionerne Workflow og Lægemiddeljura & data. I Workflow kommer du til at varetage mange forskellige typer af opgaver, fx indcheckning af sager, validering og lettere administrativ sagsbehandling af ansøgninger om markedsføringstilladelser til lægemidler samt supportopgaver for enheden og styrelsen. I Lægemiddeljura & data kommer du primært til at deltage i sagsoprettelse, lettere sagsbehandling og sagsafslutning af udleveringstilladelser til ikke-godkendte lægemidler og deltage i produktionen af medicinpriser. Du vil komme til at supportere på DKMAnet, som er et ekstranet for virksomheder, hvor de nemt og sikkert kan sende og modtage informationer på en række af de områder, som hører under Lægemiddelstyrelsen.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Du har bestået eller forventer at bestå det obligatoriske EUX (EUS) forløb eller HG/HGS med adgang til kontoruddannelser med speciale i offentlig administration.

Derudover forventer vi, at du:

 • Formulerer dig letforståeligt på dansk – med din modtager for øje – og har gode engelskkundskaber
 • Er udadvendt og serviceminded
 • Er dynamisk og i stand til at holde fokus på at løse en opgave sammen med mange forskellige mennesker
 • Har ordenssans og arbejder ansvarsbevidst med alle opgaver – også de rutineprægede
 • Er initiativrig med gåpåmod og stor fleksibilitet

Vi lægger desuden vægt på, at du er åben, nysgerrig og positiv af natur, og at du sammen med dine kollegaer bidrager til, at Lægemiddelstyrelsen er en fantastisk arbejdsplads.

Om ansættelsen

Du bliver ansat med en ugentlig arbejdstid på 37 timer efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-fællesoverenskomsten) og gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat, jf. aftalens bestemmelser vedrørende kontorfunktionærer.

 • For elever mellem 18 og 24 år: Basislønnen er det første år kr. 14.159 om måneden ekskl. pension (niveau 1. april 2020). Andet år er den på 15.306 om måneden ekskl. pension (niveau 1. april 2020).
 • For elever der er fyldt 25 år: Lønnen er på kr. 20.484 om måneden ekskl. pension (niveau 1. april 2020).

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stille spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Om arbejdspladsen

Lægemiddelstyrelsen er en røgfri arbejdsplads, der ligger på Islands Brygge. Vi har flotte åbne kontorlandskaber, god kantineordning, fælles arrangementer og en hverdag med megen aktivitet.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om elevstillingen og elevforløb ved at kontakte de elevansvarlige Jette Bonde på tlf. 4488 9695 eller kontorfunktionær Camilla Sværke Hansen på tlf. 9359 6417.

Er du interesseret?

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og andre relevante dokumenter. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24/25. Du kan læse mere om os her.

Venligst henvis til elevportalen.dk ved ansøgning


Sted

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Praktisk

Ansøgningsfrist: 7. juni 2020
Tiltrædelse: 1. september 2020

Kontakt

Elevansvarlig Jette Bonde
Tlf. 4488 9695
Kontorfunktionær Camilla Sværke Hansen
Tlf. 9359 6417.

Om Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 475 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Mere fra Lægemiddelstyrelsen 

Kom tættere på virksomheden


Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

  Gem til senere

Bliv elev i IKEA

Vi søger lige nu salgselev til Gentofte og logistikelev til Aalborg

Økonomielev med flair for tal

Dansk Erhverv søger elev til et uformelt, spændende og politisk miljø

NEXTSTOP er landet 

Læs vores nyeste udgave af uddannelsesavisen NEXTSTOP og bliv inspireret til din fremtid! Her kan du både møde virksomheder og uddannelsesteder samt blive klogere på, hvad du kan bruge dit sabbatår på.

Læs mere

Start din karriere i Maersk

Få en maritim uddannelse med internationale muligheder. Lige nu søger vi kadetter til vores skibsfører- og maskinmesteruddannelser.

Læs mere

Banner annonce titel A

Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Læs mere

Banner annonce titel B

Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Læs mere

Banner annonce titel C

Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Læs mere